Проект BG16RFOP002-2.089-0743-С01

Проект BG16RFOP002-2.089-0743-С01

Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.089-0743-С01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Цел на проекта:Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Бенефициент: ХЕПИ ТУР ЕООД
Обща стойност: 50 000.00лв., от които 50 000.00лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 12.10.2021г.
Край: 12.01.2022г.